Hacked By AVCI
[ Kullanıcı Message ]
By AVCI ...
Enter Password: K**He**85***sge**t**g*g**8***ç
[root@AVCI]# Last login: c_time
[root@AVCI]# 404 Fatal ERROR
Hacked BY AVCI
Bir Ölür Bin Diriliriz

Hacked By AVCI

TÜRK OLMAK ZORDUR DÜNYA İLE SAVAŞIRSIN TÜRK OLMAMAK DAHA ZORDUR TÜRKLERLE SAVAŞIRSIN BY AVCI
[root@AVCI]#
By AVCI